Årsmötet.

Nu är årsmötet avklarat, uppslutningen var god jämfört med fjolårets (7st) men visst skulle man vilja se ett större intresse för vårt Hillen. Men det gick kanske vägen, med att få ihop en styrelse, även om det blev lite virkning och knyppling, för att få till en kassör, det blir så när man ska flytta om dom som redan är engagerade i styrelsen. Vår kassör Rolf som har tagit hand om oss på ett ypperligt sätt, avgick efter fyra år, avtackandet vart torftigt, för det känns ju lite dumt att gå till kassören och be om pengar, för att avtacka honom själv. Men vi får väl göra det lite mer ordentligt vid ett senare tillfälle. En nyhet för året är en fest och grillkovskommitté på två personer, som avlastar styrelsen lite. Det måste gå att delegera ut jobben som skall göras, till folk utanför styrelsen. Red. hoppas på ett bra år.

0 kommentarer: