Dansanta muskelknippen.


Nu har världens starkaste man visat att dansa kan vem fan som helst, bara man ger sig fan på att det ska gå. Det gäller väl inte bara dans, utan vad som hälst som man bestämmer sig för att göra. Och när det gäller den här enorma bonden så klarar han nog vad som hälst han tar sig för. Men den här glasskon som är hans senaste trofe, ser nog malplasserad ut bland hans övriga trofeer, även om den är den största.

0 kommentarer: