Budgetpropossitionen.

Den som har skall varda givet!

0 kommentarer: