3 kommentarer:

Stefan Bergh sa...

Gahlon och alla andra! Detta g�ller.....De som bor n�ra naturen har r�tt att kunna k�nna sig ost�rda i sitt hem.
D�rf�r f�r du inte g� �ver deras tomt. Begreppet tomt i de h�r sammanhangen �r omr�det n�rmast bostadshuset. Det �r risken att st�ra som avg�r hur n�ra du kan passera ett hus. Det finns inga regler om minsta avst�nd.
Det �r f�rbjudet att ta sig fram �ver tomt eller plantering, oavsett risken f�r skada p� mark eller v�xtlighet. Med plantering avses i f�rsta hand tr�dg�rdar, plantskolor, parkplanteringar och andra liknande k�nsliga omr�den.

Mark�garen f�r inte s�tta upp skyltar som avvisar allm�nheten fr�n omr�de av betydelse f�r friluftslivet utan att ha tillst�nd fr�n kommunen.

En enskild v�g f�r inte skyltas med f�rbud mot g�ngtrafik eller cykling, och i normala fall inte heller mot ridning

Börje sa...

Varför blir det så konstigt när Stefan Bergh skriver
sin text i Hillenbladet?

Anonym sa...

Beror antagligen på att han inte använder svensk layout på tangentbordet.