Pinnar och färgmarkeringar.

Jag har fått frågor om jag vet vad som pågår utmed cykelbanan, det visste jag inte, men jag tog reda på lite fakta. Pinnarna och färgmarkeringarna, är kabelexponering beställt av SM TELE AB vilka ska gräva för bredbandsuppkoppling till dagis. Man måste alltid göra så här när man ska gräva i backen, annars är det risk att man gräver av befintliga kablar.

0 kommentarer: