På begäran.

En del manliga läsare har hört av sig, och efterlyst lite mer kvinnlig fägring i Hillenbladet. Nu är ju inte det här någon herrtidning, men red. vill naturligtvis försöka tillfredställa alla. Så håll till godo, men skyll inte på mig om någon får hjärtstillestånd eller andnöd.

0 kommentarer: