Farthinder.


Debatten om våra farthinder fortsätter naturligtvis, en del av hindren är för höga så man skrapar i underredet om man kör för sakta (30) man måste gasa på lite för att komma över galant. Funktionen har därmed upphört. En annan fråga har uppkommit, nämnligen: Måste inte hindren utmärkas med skyltar eller dylikt? Jag läser i VLT en artikel i "snacka om trafik" som handlar om farthinder. Citat: På 50gator måste skyltar för farthinder sättas upp, dock inte på 30gator. Jag själv anser nog att man borde markera hindren med flouroserande färg typ övergångsställen om ni fattar.

0 kommentarer: