Fornlämningar.3.


Eftersom det ännu inte går att tanka hem och skriva ut RAA´s kartor, blev jag tvungen att göra en egen primitiv modell. Här på bilden ser ni en del av Hagaberg.
Nr:1. Bosättning och gravar, sten, järn, bronsålder. Undersökt 1988.
Nr:2. Fångstgrop 6m diameter fylld med kvistar. Undersökt 1998. Förmodligen i samband med Hillenvägens byggprospektering.
Nr:3. Platsen för mitt eget fornfynd, funnet vid undersökning 2008.
Nr:4. Hästskomuseum.

Den som tycker det är roligt med fornlämningar, gå in på www.raa.se och klicka på en ruta där det står fornsök. (Annars Kan ni kolla in mig som sitter här som ett fornminne).

0 kommentarer: