Fornlämningar.

Jag har pratat med länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet, angående fårbete i våran björkdunge, det är inga problem att ha betesdjur på fornlämningar bara man är aktsam. Man får inte ha foderhäckar, vattenposter, eller stängselstolpar direkt på fornlämningen. Jag håller på och söker uppgifter om den utgrävning som gjorts i dungen men det går tidvis lite trögt, för RAA håller på med sin fornsöktjänst på hemsidan. Så vitt jag kan förstå så har man funnit en bosättning, och gravsättningar i dungen, men jag återkommer i ärendet när jag vet mer.

0 kommentarer: