Brittsommar.


Alla har väl märkt att Aug-Sep. har vädermässigt varit bedrövliga, och förkortat sommaren på ett tråkigt sätt. Men idag onsdag står solen som spön i backen över Hillenvägen, det tackar vi för, och hoppas det håller i sig.

0 kommentarer: