Forum för fårskallar.


Det kanske är någon som minns fåren som kom på besök i Brottberga hage, som jag skrev om i Maj. Nu har dom flyttats till annan ort. Det finns ett antal får (från Valby friluftsmuseum) som placeras ut på olika ställen runt vår stad, för att våra gamla hagar och betesmarker inte skall försvinna helt. Det är så att en del av den unika flora, som finns på våra betesvallar, dör ut när betesdjuren försvinner. Jordbruksverket, och andra myndigheter har ansvar för att mångfalden bevaras, bland raser arter och sorter. Jag har efter en idé från Malmbergar´n, slängt ut en blänkare om att försöka få hit några får till våran egen K-märkta björkdunge, som jag tycker borde ha gallrats för länge sedan. Det finns dom som har varit på kommunen ang. röjning av dungen, utan någon respons från det hållet, har jag hört.

0 kommentarer: