Pitoreska hus och kullersten.

Det här är ju en fantastisk vy, med Svartån kantad av gamla timmerhus till vänster, korsvirkeshuset till höger, och längst bort i fonden, allas vår i marmor klädda kommunalfallos. Men för 150 år sedan, när det hängde ett avträde, som en stor fågelholk på varje hus, där man sket rakt ner i ån, och slängde allt övrigt avfall. Det är nog svårt för oss normalrenliga att föreställa oss den stank som låg över staden på den tiden.
Några små butiker, som förmodligen bara dom närmast sörjande till innehavaren handlar i.
Det är massor med charmiga trähus och smala gränder.
Jag vandrade runt kyrkan och kyrkbacken idag, och hamnade i mina kvarter, (mitt alias är "galle")

0 kommentarer: